НАЈНОВИ ВЕСТИ


2021-та година во месец Октомври се оддржаа Седмите редовни Локални избори каде ВМРО-ДПМНЕ оствари историски најголема победа од позиција на опозиција. Под слоганот „Создади нова иднина – промени, проекти, победи“, ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за Обнова на Македонија освои 468 советнички места, убедлива победа во Градот Скопје преку поддршката на кандидатката Данела Арсовска и победа во 42 општини.

Локалната самоуправа е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија. Уставот содржи пакет на одредби со кои се дефинира концептот на локалната самоуправа, се гарантира независноста на општините во остварувањето на нивните надлежности, како и специфичниот статус на Град Скопје. Македонија има едностепена локална самоуправа. Локалната самоуправа во Македонија е организирана во 80 општини и градот Скопје, како посебна единица на локалната самоуправа. 34 единици на локалната самоуправа се со седиште во град, а останатите 46 се со седиште во село. Сите општини, освен неколку, се основани за подрачје на повеќе населени места. Општините ги извршуваат своите надлежности преку органи избрани непосредно од граѓаните, за време од четири години. Органи на општината се: советот и градоначалникот.

2021-та година се оддржа Седумнаесеттиот Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ каде
проф. д-р Христијан Мицкоски беше реизбран за претседател на ВМРО-ДПМНЕ.
На овој Конгрес беше донесена новата Доктрина на политичката партија, а воедно
Претседателот Мицкоски во својот говор најави нова политика и концепт на ЗАЕДНИШТВО, наречен Нов договор општествен консезус на сите рамноправни чинители околу заедничкиот патриотизам.
2021-та година во месец Октомври се оддржаа Седмите редовни Локални избори каде ВМРО-ДПМНЕ оствари историски најголема победа од позиција на опозиција.
Под слоганот „Создади нова иднина – промени, проекти, победи“, ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за Обнова на Македонија освои 468 советнички места, убедлива победа во Градот Скопје преку поддршката на кандидатката Данела Арсовска и победа во 42 општини.