27.09.2022

Паунов: Ќе се реконструира главната улица во село Таринци

Денес заедно со директорот на Бирото за регионален развој Ramiz Rexhepi, потпишав договор за реконструкција на улица во село Таринци.

Обезбедивме финансиски средства во висина од 6.169.998 денари од програмата за развој на селата.Главната улица во Таринци ќе биде целосно реконструирана со тротоарско решение и атмосверска канализација.

Ветивме обнова и ги реализираме нашите проекти!

https://www.facebook.com/Viktor12105/posts/pfbid02jVhVQMS61SieUFFYzwkyqqv9thUa4WFLytmSHprRx5e1wjSbg1PnSwVijZudGxkl