16.11.2022

Коцев: Општина Зрновци се менува, во патната инфраструктура се инвестираа 6 ипол милиони денари, а реконструиран е и културниот дом

Почитувани медиуми,

Почитуван претседател проф. д-р. Христијан Мицкоски,

Денес при посетата на нашиот претседател на општина Зрновци, извршивме увид во градежните активности кои што се одвиваат во село Видовиште и село Мородвис. Односно изградба и реконструкции на улици во село Видовиште во вкупна должина од 600 метри и во село Мородвис изградба на улица во должина од 100 метри.

Оваа година како што ја започнавме така и ја завршуваме со многу енергија, многу труд, постигнавме одлични резултати за реализација на проектите кои што на самиот почеток ги превидовме заедно со Советот, стручната служба и локалните претпријатија во општина Зрновци.

Во делот на патната инфраструктура Општина Зрновци инвестираше 6 ипол милиони денари. Во делот на комуналната и водоводната инфраструктура во постапка се изградба на два резервоари во село Видовиште и во село Зрновци во висина од 2 ипол милиони во Зрновци и во висина од милион и 700 илјади денари во село Видовиште.

Изградена е каптажа во село Мородвис со кое што решивме дведецениски проблем и на еден начин домаќинствата имаат постојано водоснабдување во ова село.

А, во делот на поддршка на културата реконструиран е културен дом во село Мородвис во висина од милион и 700 илјади денари, средства обезбедени од Бирото за развој и околу 700 илјади денари сопствен буџет од Општина Зрновци.

Исчистени се повеќе депонии, потпишан договор за дислокација на постоечката депонија во Зрновци.

Во делот на спортот изготвен е проект кој што ќе започнеме со реализација на пролет во висина од 6 ипол милиони денари во село Мородвис. Воедно, потпишани се договори и обезбедени средства за изградба на помошни канали за наводнување Морошка вада и Виничка вада, во должина од 1.400 метри Виничка вада, и 850 метри Морошка вада.

Изградба на три каскади во течението на река Зрновка за наводнување на земјоделските површини со што трајно го решаваме проблемот на земјоделците и ја олеснуваме работата во нивните земјоделски површини.

На еден начин општина Зрновци со најмал буџет, од сопствен буџет од 7 милиони денари ние успеавме оваа година да направиме инвестиции над 30 милиони денари.