ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА ВМРО-ДПМНЕ

Членови на Централниот комитет се:

 • претседателот, потпретседателите и генералниот секретар на Партијата;
 • претседателот на Градскиот комитет-Скопје;
 • претседатели на општинските комитети;
 • именуваните членови од Извршниот комитет;
 • претседателот на Академијата за политика;
 • претседателот, секретарот и девет члена на Извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ;
 • претседателот и секретарот на Унијата на ветераните на ВМРО-ДПМНЕ;
 • претседателот, секретарот и 9 члена на Извршниот Комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ;
 • координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на Република Македонија; и
 • по еден претставник од задграничните комитети на ВМРО-ДПМНЕ за Европа, Америка, Канада и Австралија.

Должности и овластувања на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ се:

 • Централниот комитет го утврдува предлог програма и Статут;
 • Централниот Комитет ги избира и разрешува потпретседатели, генерален секретар на партијата и членови на Извршниот комитет на партијата;
 • се грижи за реализирање на задачите утврдени на конгресот;
 • утврдува идејно-политички задачи;
 • го разгледува и усвојува извештајот на Извршниот комитет;
 • дава иницијативи за разгледување на определени прашања на Конгресот;
 • дава политички насоки за делување на комитетите;
 • врши верификација на мандатите на членовите на Централниот комитет;
 • одлучува за соработка и за заеднички настап со други политички партии;
 • утврдува кандидати за избор на пратеници;
 • го разгледува финансиското работење на партијата;
 • врши измена и доплонување на Статутот меѓу два конгреса;
 • на предлог на претседателот на партијата, формира организационен одбор и други тела за подготовка на Конгрес;
 • донесува Деловник за својата работа;
 • донесува Деловник за работа на општинските комитети и месните организации;
 • Потврдува Деловници за организациона поставеност и работа на органите на униите и асоцијациите на партијата;
 • донесува одлуки и други акти од својата надлежност; и
 • формира и други комисии и тела.
Членови на Централниот Комитет на ВМРО-ДПМНЕ Претседавач Претседател Генерален секретар Потпретседатели Организациони секретари Секретари за меѓународна соработка Претседател на статутарна комисија Претседател на комисија за надзор на финансиско-материјално работење Претседател на комисија за здравство Претседател на комисија за надворешни работи и евроатлански интеграции Претседател на комисија за спорт Претседател на комисија за локална самоуправа Претседател на комисија за култура Претседател на комисија за правни работи, политички систем и антикорупција Претседател на комисија за финансии и монетарни прашања Претседател на комисија за туризам Претседател на комисија за информатичко општество, телекомуникации и аудиовизуелни услуги Претседател на комсиија за односи со невладини организации Претседател на комисија за администрација Претседател на комисија за образование Претседател на комисија за енергетика Претседател на комисија за инфраструктура, урбанизам и транспорт Претседател на комисија за животна средина Претседател на комисија за труд, социјална политика, демографија и родови прашања Претседател на комисија за стратегиско истражување и опсервација Претседател на комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство Претседател на комисија за безбедност и одбрана Претседател на кадрова комисија Претседател на ОК Македонски брод Претседател на ОК Аеродром Претседател на ОК Кисела Вода Претседател на ОК Сопиште Претседател на ОК Студеничани Претседател на ОК Центар Претседател на ОК Карпош Претседател на ОК Сарај Претседател на ОК Чаир Претседател на ОК Бутел Претседател на ОК Чучер Сандево Претседател на ОК Гази Баба Претседател на ОК Ѓорче Петров Претседател на ОК Куманово Претседател на ОК Старо Нагоричане Претседател на ОК Шуто Оризари Претседател на ОК Берово Претседател на ОК Пехчево Претседател на ОК Делчево Претседател на ОК Македонска Каменица Претседател на ОК Виница Претседател на ОК Кочани Претседател на ОК Зрновце Претседател на ОК Зелениково Преседател на ОК Петровец Претседател на ОК Илинден Претседател на ОК Чешиново- Облешево Претседател на ОК Штип Претседател на ОК Карбинци Претседател на ОК Свети Николе Претседател на ОК Лозово Претседател на ОК Пробиштип Претседател на ОК Кратово Претседател на ОК Крива Паланка Претседател на ОК Ранковце Претседател на ОК Велес Претседател на ОК Градско Претседател на ОК Чашка Претседател на ОК Радовиш Претседател на ОК Конче Претседател на ОК Струмица Претседател на ОК Босилово Претседател на ОК Василево Претседател на ОК Ново Село Претседател на ОК Валандово Претседател на ОК Богданци Претседател на ОК Дојран Претседател на ОК Гевгелија Претседател на ОК Неготино Претседател на ОК Демир Капија Претседател на ОК Кавадарци Претседател на ОК Росоман Претседател на ОК Прилеп Претседател на ОК Кривогаштани Претседател на ОК Могила Претседател на ОК Новаци Претседател на ОК Битола Претседател на ОК Долнени Претседател на ОК Ресен Претседател на ОК Крушево Претседател на ОК Охрид Претседател на ОК Дебарца Претседател на ОК Струга Претседател на ОК Вевчани Претседател на ОК Кичево Претседател на ОК Пласница Претседател на ОК Демир Хисар Претседател на ОК Центар Жупа Претседател на ОК Дебар Претседател на ОК Гостивар Претседател на ОК Маврово и Ростуше Претседател на ОК Тетово Претседател на ОК Теарце Претседател на ОК Брвеница Претседател на ОК Јегуновце Претседател на ОК Боговиње Претседател на Градски комитет Претседател на Унија на жени Секретар на Унија на жени 9 члена од ИК на Унија на жени Претседател на Унија на млади сили Секретар на Унија на млади сили 9 члена од ИК на Унија на млади сили Претседавач на Претседателството на Унијата на ветерани Секретар на Претседателството на Унијата на ветерани Членови на Претседателството на Унијата на ветерани Претседател на Форум на интелектуалци Претседател на Патриотскиот институт Координатор на пратеничка група Претставник на задграничен комитет за Европа Претставник на задграничен комитет за Америка Претставник на задграничен комитет за Австралија