22.08.2023

Џафери мандатот го започна со кршење на Уставот, го завршува со крешење на Деловникот, одговорност ќе има

Џафери мандатот го започна со кршење на Уставот, го завршува со крешење на Деловникот, одговорност ќе има.
Талат Џафери во текот на целиот свој мандат ги толкува законските прописи на начин само нему разбирлив. 
Нормативите се јасни. Џафери не можел да применува членови од Деливникот кои се однесуваат на измени на закон, кога станува збор за измени на Устав.
Џафери не смеел да ја прекине седницата, и морал да ги стави на гласање уставните измени.
Џафери го прекрши Деловникот само за да не се изрезили власта, а со тоа си стави уште едно кршење на процедурите околу врат.

Џафери знае дека во моментот кога ќе ги стави уставните измени на гласање тие ќе паднат и ќе нема друг избор освен да се распишат избори, од кои власта бега. Талат Џафери со бегството од ставање на гласање на уставни купува ден или месец повеќе власт за ДУИ и СДС.