17.02.2023

Љутков до министерката за култура: колку буџетски средства имате на располагање за секоја дејност одделно за прифаќање на жалбите?!

Министерке Бисера Костадиновска Стојчевска , бидејќи во сите Ваши изјави ги повикувате незадоволните корисници да ја искористат правната можност да поднесат жалби, кажете јавно колку буџетски средства имате на располагање за секоја дејност одделно за прифаќање на жалбите?!

https://www.facebook.com/zljutkov/posts/pfbid024QE3bkek6oGDD9ADDjx57vtT1HB1LuLnfSLSKaKQ9HoWi91DQgK73PMPXWUxoAcvl