19.12.2023

Јанушев: На Спасовски како да не му се слуша и не сака да одговори, затоа еве пак ќе го прашам – дали има Правилник (или друг правен акт) за постапката при пријава за исчезнато лице?

На Спасовски како да не му се слуша и не сака да одговори, затоа еве пак ќе го прашам – дали има Правилник (или друг правен акт) за постапката при пријава за исчезнато лице?

Не е тешко прашањето – или има или не! 

Законот (за полиција) упатува на изготвување и донесување на таков подзаконски акт, затоа нека одговори Спасовски кој и кога го изготвил, одобрил и донел тој акт (правилник) и како е предвидено да се постапува согласно истиот?

Дали надлежните во МВР при пријава за исчезнато лице постапуваат по однапред дефинирани правила и процедури или е оставено на „слободната процена/видување“ на службеното лице кое ја прима пријавата?

Спасовски, чекаме одговор?

Линк од ФБ објава на Игор Јанушев, пратеник: