06.03.2024

Толку е мизерно во СДС што мора избришани партии да ги претставуваар како коалиција, ако нешто им менува, можат и 100 активисти да ги претстават како различни претседатели на партии

Толку е тажно и мизерно во СДС, коалицијата им пропаѓа и им паѓа коалицискиот потенцијал, па спасуваат образ со избришани партии.

Коалицијата на СДС е се помала.

Во прилог на ова соопштение испраќаме решение за бришење на партијата ПЕИ од судскиот регистар на партии од 06.06.2023 година.

ПЕИ не постои како партија скоро една година, а СДС кои немаат кого да седнат на коалициски состанок се повикуваат на непостоечка партија.

Еве ако СДС се чувствува посигурно нека соберат 100 свои активисти и нека ги претстават како претседатели на различни партии, но и тоа нема да го смени фактот дека ќе извубат катастрофално.