26.06.2024

Тоа што ДУИ смениле Деловник за Груби да си мисли дека е прв Вицепремиер има значење колку коцките нацртани со креда на улица означувајќи полиња за игра со топка, таква функција не постои согласно закон

ДУИ манифестира елементарно непознавање на правото. Прв Вицепремиер не постои согласно закон.

ДУИ треба да знае дека Деловник за работа на влада, не може да биде над закон.

Законот познава термин Вицепремиер, не и прв Вицепремиер. Тоа што ДУИ смениле Деловник за Груби да си мисли дека е прв Вицепремиер има значење колку коцките нацртани со креда на улица означувајќи полиња за игра со топка.

ДУИ покрај тоа што многу краделе во минатото, многу и лажеле. Помина времето на лаги.