31.01.2023

Суштината е што на Филип Андов – Сокол никој не му забележува на тоа дали води логор или не, туку што од затвор секој втор ден му бегаат криминалци

Суштината е што на Филип Андов – Сокол никој не му забележува на тоа дали води логор или не, туку што од затвор секој втор ден му бегаат криминалци, затоа што затворот е корумпиран.

Ако мисли дека е нормално што од затвор секој втор ден бегаат луѓе еве Филип Андов – Сокол нека посочи друг таков случај каде од затвор бегаат луѓе, а да не е Тринидад и Тобаго, Зимбабве и Јемен.