28.09.2022

Судот итно да ја утврди деловната способност на дезертерот Ковачевски, неговата ТРАЈНА НЕСПОСОБНОСТ може да предизвика голема штета

Судот треба во итно да постапи  согласно членот 40 од Законот за вонпарнична постапка и да го отпочне процесот за утврдување на деловната способност на дезертерот Ковачевски. Сепак не се работи за било кое лице, туку за носител на функцијата премиер.

Уверението кое го има приложено за одбегнување на воениот рок, во кое е наведено дека е ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН, е доволен сомнеж и основ да се испита неговата деловна способност. Дезертерот Ковачевски има пристап до државни тајни, треба да донесува рационални одлуки, од него зависат државата и граѓаните и затоа е од суштинска потреба судот да утврди дали е деловно способен или не. Неговата ТРАЈНА НЕСПОСОБНОСТ може да предизвика голема штета на Македонија.

Веројатно во таа процедура ќе се утврди дали човекот е ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН или само лажирал документи за да не оди во војска. И во едниот и во другиот случај треба да ја напушти функцијата.

Колку подолго молчи судот под притисок на власта, колку повеќе бега Ковачевски, толку повеќе се потврдува неговата дезертерска карактерна црта.