03.03.2023

Стоилковски: Нова криминална капка за нов хотел на Шапка

Петочки, пред викенд, ПОЛИТИЧКА ГАТАНКА

Нова криминална капка за нов хотел на Шапка

Преведувачот си лапка при буџетот во длапка!

Таче си го љуби

Заменикот А____ Г____ !

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10160287435755499&id=542940498&mibextid=Nif5oz&_rdr