26.03.2023

Со договорот за надзор Ковачевски и Груби овозможија 4 лица да наплатат 900.000 евра за месец дена само затоа што составиле договор

Со договорот за надзор Ковачевски и Груби овозможија 4 лица да наплатат 900.000 евра за месец дена само затоа што составиле договор.

Дополнително овие 4 експерти, меѓу кои адвокати од Македонија и соседството ќе наплатат уште 300.000 евра до крајот на изведбата.

Секој од овие 4 лица наплатил 225.000 евра за месец дена ефективна работа.

Зошто владата воопшто распишувала тендер за правен трансакциски советник, кога има служби и институции кои можеле да го преговараат и склучат договорот?

Овие 900.000 евра кои власта ги исплатила можеле да бидат заштедени, доколку Ковачевски и Груби ги ангажираа државните служби за ова за што ги платиле наводните експерти.

И Ковачевски и Груби се компромитираа со надзорот. Очигледна е сомнителноста на целиот случај и одговорност мора да има.