12.01.2024

СДС се власт уште 4 месеци, а потоа одат во долга опозиција

СДС се власт уште 4 месеци, а потоа одат во долга опозиција.

7 години СДС не покажаа ништо друго освен криминал, корупција и проблеми за граѓаните.

Додека останатите држави од регионот имаат 50% раст на БДП по глава на жител, во Македонија со СДС растот е само 20%.

7 години институциите им служат само како алатка за делење на тендери и полнење со партиски кадри.

7 години Македонија тоне на полето на владеење на правото. Судството бележи доверба од само 2%, затоа што е по јаремот на власта.

Образованието е девастирано, нема септември изминативе години, а да имало учебници за учениците. Книги се чекаа и до јануари.

Здравството е на колена нема основни терапии, а лицата со ретки болести се целосно запоставени.

СДС е уште само 4 месеци власт, зошто никогаш не било полошо, и затоа важно е да ги поразиме.