02.12.2022

СДС продолжува со халуцинациите кои не е утврдено дали се последица на ладниот воздух или на константната одлепеност од реалноста и внатрешните конфронтации во партијата

СДС продолжува со халуцинациите кои не е утврдено дали се последица на ладниот воздух или на константната одлепеност од реалноста и внатрешните конфронтации во партијата.

Тоа што го кажуваат во прашална форма нека го кажат потврдно за да може истото да го докажуваат на суд за што ќе биде поднесена тужба за клевета.