04.12.2022

Ристески: Голем број на граѓани на Прилеп дадоа свои идеи за подобар и пофункционален град, истите ќе се имплементираат во буџетот како проекти

“Отворен ден” денес во Општина Прилеп.
Заедно со Градоначалникот Др.Борче Јовчески,претседателот на совет Дејан Проданоски,советниците,службите примивме голем број граѓани,здруженија,кои ги изнесоа своите идеи,предлози за поубав и пофункционален Прилеп.
Прекрасен настан од кој многу граѓански предлози ќе влезат во буџетот на општината за 2023година.

https://www.facebook.com/dr.risteski/posts/pfbid0CiTStumnwE1r6nssc7eD2gJr7JYwhpzFEQ3cP7Ehqj51PYic3gCxGvFMZgePGucil