03.12.2023

Нов ултра скандал на власта: Набавилa систем за следење на комуникациите, на целиот интернет простор, од секој можен уред на граѓаните

Во Македонија се случува скандал на власта, која набавила систем за следење на комуникациите на целиот интернет простор, од секој можен уред кој го користат граѓаните и од секоја можна мрежа, на која се тие претплатници и независно, дали се работи за службено или приватно лице.

Во Членот 2 од Законот за следење на комуникациите е наведено дека за производство, нудење на продажба, продажба, увоз, извоз, реекспорт или држење на средства за следење на комуникациите мора претходно да се добие одобрение од МВР!

МВР нема издадено такво одобрение! И постои таков документ на кој е потпишан токму Спасовски во кој изричито се тврди дека МВР нема дадено одобрение!

Следно, согласно член 62 од Законот за следење на комуникациите, МВР е исклучиво надлежна да изврши контрола над спроведување на одредбата од член 2, а МВР нема извршено никаква контрола.

Има сериозни индиции, дека МВР и Спасовски знаеле за набавката, не дале одобрение за истата, исто така знаеле за техничката спецификација бидејќи биле информирани, но не преземале ништо, иако со закон се исклучиво надлежни да вршат контрола за набавки на опрема за следење на комуникациите од страна на било кој во Република Македонија!

Сериозно се сомневаме дека овој систем, веќе е во употреба речиси една година и истиот се користи за нелегално прислушкување.

Во исто време ЈО и Јовевски не само што не реагираат, туку има сомнеж и дека се обидуваат да го прикријат овој случај.

Спасовски и Ковачевски, да престанат да се кријат и да излезат пред јавноста и да дадат одговори, на овој ултра скандал, со кој се засегнати директно, сите граѓани на Македонија.