03.12.2022

Мицевски: Градоначалникот Владев со идеи на граѓаните го креира буџетот за 2023 година за Свети Николе, нивните потреби се решаваат

Денеска сме во Св.Николе заедно со градоначалникот Vladev Dejan, дел од советниците од совет на Општина, претседателите на УЗ како и граѓанини од Св Николе, да поразговараме со сите заинтересирани за процесите кој следуваат.
Отворени општини за креирање на буџет и управување со локалните процеси.
Граѓаните имаат можност да предлагаат идеи, проекти, да даваат мислења, а се со една цел, подобрување на условите за секојдневен живот.
#ТвоитеПредлозиВоОпштинскиБуџет#ПромениЗаПодобраИднина

https://www.facebook.com/nikola.micevski.31/posts/pfbid0BbutnfSnb8VYksqBSFZXbiyL3xJCG9buoQGytqUjPbFbPWAMhhCox9spPBhKNkFvl