22.01.2023

Кога донирате одземени возила како приватна своина донирајте и за општина Маврово Ростуше да не троши 3,5 милиони денари за возилото да заврши како отпад

Еве како завршуваат возилата кои ги донира Агенцијата за управување со одземен имот.

А нешто слично се случи и со полицискиот џип кој го дониравте во ПС Ростуше!?

А кога веќе сте отвориле срце-како од ваша приватна своина да донирате, отстапете и едно возило на Општината Маврово и Ростуше, нека не троши 3.500.000 (три милиони и петстотини илјади) денари за на крај возилото да заврши како прикажаното на слика два…

https://www.facebook.com/vmrodpmnemavrovorostuse/posts/pfbid02fJK1i1AFxSp9ifJkqDigaT92nNJQad5Uzj3TBA5jAV8NZRN1DMBKbDaGZ1kLLmF9l