07.12.2022

Коалицијата Тачела да го реши проблемот со превозниците кои сами го креираа, по Ленин да се повлече и Сталин, а не да се закануваат дека со специјалци ќе газат луѓе

Коалицијата Тачела обединета околу бизнис профитерските интереси функционира на дело. По Ленин треба да се повлече и Сталин, односно наместо закани дека превозниците ќе се прегазат со специјална полиција, да излезе коалицијата Тачела со решение за јавниот превоз.

Коалицијата Тачела да го реши проблемот кои самите го креираа, неисплаќајќи им ги заработените средства на приватните превозници.

Скопје е жртва на бизнис интересите на коалицијата Тачела.