23.11.2022

Капиталните инвестиции се фокусот на општините од Пелагонискиот регион

Капиталните инвестиции и мерките за ублажување на ефектите од енергетската криза во фокусот на општините од Пелагонискиот регион


Размена на искуства и идеи со цел подобро планирање на општинските буџети, како и мерки за ублажување на ефектите од светската економска и енергетска криза беа главни теми на кои се дискутираше на регионална средба и трибина на општините од Пелагонискиот плански регион.


На средбата, која што се одржа вчеравечер во Битола, учество зедоа претставници на локалната самоуправа од општините каде градоначалниците и мнозинството во Советот се од ВМРО-ДПМНЕ, поточно од општините Битола, Прилеп, Ресен, Могила, Новаци и Демир Хисар, како и претставници на повеќе комисии на ВМРО-ДПМНЕ.

https://www.facebook.com/KomisijaZaLokalnaSamoupravaVMRODPMNE/posts/442766671384363/