07.12.2023

Како што власта беше ажурна во заканувањето, да беше и со расветлувањето на убиството може ќе спасеше живот

Вака како што сте ажурни во заканувањето со кривични да бевте ажурни со расветлување на убиствата може ќе спасевте човечки животи. 

Ќе ја следиме истрагата како ќе ја водите, внимавајте, ако забележиме пропуст ќе реагираме, а досега има многу пропусти.

Во меѓувреме одговорете на недоследностите кои денес јавно Ковачки ги изнесе на прес конференција.