31.10.2022

Кадиевска Војновиќ: Јавните здравствени установи должат нови 58 милиони евра од КОВИД кризата, каде отидоа парите за кои се задолжувавме, а беа наменети за справуванје со КОВИД кризата?

Внатрешниот долг на државата на крај на септември 2022 година е 407 милиони евра (раст од ковид-19 наваму за 131 мил.евра) Државата должи на приватниот сектор 207 милиони евра (раст од ковид-19 наваму за 88 мил.евра). Јавните здравствени установи должат 104 мил. евра (раст од ковид-19 наваму за 58 мил.евра). Прашање: каде отидоа за ковид парите ако толку се кумулирал долг во здравството? Нели се задолжувавме за помош на здравство?

https://www.linkedin.com/posts/maja-kadievska-vojnovikj-5bba70143_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-activity-6992746499424030723-43dx?utm_source=share&utm_medium=member_ios