19.09.2022

Има ли кормилар во бродот на СДС? Кога лажат кога велат дека Ковачевски не служел војска затоа што има здравствен проблем или кога велат дека не дезертирал?

Има ли кормилар во бродот на СДС? Кога лажат кога велат дека Ковачевски не служел војска затоа што има здравствен проблем или кога велат дека не дезертирал?

Денес дезертерот Ковачевски сам кажа дека не служел војска затоа што има неколку последователни операции.

Тој сам приложил документ дека е ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН.

Дали дезертерот Ковачевски лажел пред АРМ или лаже сега?

Факт е дека дезертерот Ковачевски дезертирал. И факт е дека за тоа да го направи приложил документ дека е ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН.

Оставка веднаш.