11.04.2023

Илиеска: Дали влада потпиша договор со кој се обврзала да обезбеди закон за 60 часовна работна недела? Тоа е пречекорување на службеното овластување и кривично дело

Дали владата има потпишано договор каде се обврзала да обезбеди закон од 60 часа работни неделно за работниците кои ќе работат на коридорите?

Доколку не се обезбеди 60 часовна работна недела за изградба на Коридорот 8, државата ќе плаќа пенали на стратешкиот партнер:
53.000.000 евра еднократно;
1.265.000 месечна исплата
900.000 евра месечно додека трае сегашната работна недела од 40 часа.

Кој прави робови од работниците?

Согласно член 353 од КЗ став 1 ,службеното лице со пречекорување на границите на своето службено овластување на друг му нанесува штета, ќе се казни со затвор од шест месеци до три години.
Дополнително, став 5:ако делото е сторено при вршење јавни набавки или на штета на средствата од Буџетот на Република Македонија, од јавните фондови или од други средства на државата, сторителот ќе се казни со затвор најмалку 5 години.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02jq7fRe5LyAN4976Ag2aUfcHomCUUpNq7KMyFuR7QFu3WkpokPvs7hF4AkzF5g3MAl&id=100001706320097&mibextid=Nif5oz