27.01.2023

За 27-ми април СДС треба да молчи и да се крие од јавноста, зошто за политички договори, политички осуди луѓе

За 27-ми април СДС треба да молчи и да се крие од јавноста, зошто за политички договори, политички осуди луѓе.

СДС осуди луѓе на 200 години затвор за да истераат политичка агенда.

И додека луѓето за 27-ми април лежат во затвор, убијци бегаат од затвор во договор со структури од власта.

Наместо политизирање, треба да владее правото.

Врховниот суд што побрзо да го врати предметот на повторно одлучување, бидејќи тие се се, само терористи не.