03.06.2023

ДУИ се зрели за во опозиција, но се плашат дали и како ќе преживеат после заминувањето од 20 годишната власт

ДУИ почна да се идентификува со Данела Арсовска, што е и логично бидејќи се коалиција во Градот Скопје. Но имаат заедничко и што не ја говорат вистината, а и кога се фатени во небрано глумат жртви.

ДУИ секогаш кога некој говори за нивниот криминал се вадат на националистичка карта и се кријат зад Албанците, а во исто време им бркнуваат во џебовите и ги крадат.

ДУИ како и нивниот приврзок СДС нека се охрабрат и нека излезат на избори, па ќе се види кој колку вреди и колку поддршка има од граѓаните. ДУИ е зрела за опозиција. Тоа ги плаши нив, бидејќи не знаат дали и како ќе преживеат доколку не се на власт.