29.08.2022

Денес Денот на рударите СДСМ го честита со затворање на два големи рудници

На лицемерноста на СДСМ нема крај!

Денес Денот на рударите СДСМ го честита со затворање на два големи рудници.

Денес СДСМ стави клуч на Бучим и Боров Дол.

Граѓаните од овој дел на Македонија останаа на улица. Сега 100-тици семејства останаа без егизстенција.

Секој поминат ден со СДСМ на власт граѓаните ги чини многу.

Што побрзо падне СДСМ од власт толку Македонија ќе се сочува.