19.09.2022

Дезертерот Ковачевски призна дека е ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН, оставка веднаш

Дезертерот Ковачевски призна дека е ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН, оставка веднаш.

Дезертерот Ковачевски призна дека не лажел, и дека навистина бил ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН, и затоа не можел да и служи на државата во АРМ во 2001 година.

Дијагнозата ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН е состојба која не може фа се подобри. Тоа значи дека истата уште е присутна кај Ковачевски, со опасност истата и да се влошила.

Ковачевски да каже зошто молчел и не кажал дека е ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН пред да ја заземе премиерската позиција. Свесен ли е Ковачевски дека покрај себе, ја загрозува и цела држава.

Ковачевски да не чека и веднаш да поднесе оставка.