03.10.2022

Дезертерот Ковачевски е трајно неспособен за служење војска, ама е способен за тендери и богатење во време на енергетска криза

Димитар Ковачевски е трајно неспособен за служење на воениот рок, ама затоа е способен за тендери и богатење во време на енергетска криза.
Дезертерот Ковачевски најпрвен лажење дека не бил во војска заради школување, за потоа да излезе документ на кој се гледа дека тој бил трајно неспособен за служење на воен рок. Ковачевски дезертирапе и на повикот за одбрана на Македонија во 2001 години. Бидејќи пред неколку дена дезертерот Ковачевски јавно призна дека е трајно неспособен, го повикуваме него лично, но и надлежниот суд да ја утврдат неговата деловна способност, и резултатот да биде објавен.  Бидејќи е премиер на државата, дезертерот Ковачевски чесно е да се одважи и јавноста да го види резултатот, дали е трајно неспсобен или лажел и го избегнувал служењето воен рок. 
Доколку има трајна неспособност, дезертерот Ковачевски може да потпише погрешен документ, или пак да донесе погрешна одлука, а можеби и да има проблем и со расудување. 
Дали неговата трајна неспособност, која е напишана на официјален документ и потпишана од официјални лица е причината за погрешните одлуку во време на оваа кризна состојба, енергетска и економска и да предизвика уште полоша состојба во државата.
Затоа е потребно што поскоро да се одважи и да се утврди неговата способност.