06.01.2023

Владата фатена во лага, не субвенционира 73% од сметките за струја и врши голем увоз на струја

Владата едно збори дома пред граѓаните, друго кажува пред официјалните кредитори кои нѝ даваат пари. Во извештајот на ММФ, со кој се побара заемот за ликвидност и предпазливост, стои: „Тарифите за струја и парно греење се зголемија за околу 30 проценти за просечниот потрошувач во текот на изминатата година. Дополнително, за да се поттикне помала потрошувачка на електрична енергија, истовремено обезбедувајќи дека секој може да си дозволи основна количина на електрична енергија, воведени се зголемени блок тарифи на регулираниот пазар за домаќинства“.

Но, и покрај зголемувањето на цената на електричната енергија со што се намали делот којшто се субвенционира од буџетот, и покрај намалената количинска потрошувачка од страна на домаќинствата и малите бизниси на струја со што се намали количинската потреба за задоволување на регулираниот пазар, во 2022 година Владата на ЕСМ за електрична енергија му префрлила околу 207 милиони евра. Зошто? 

Владата тврди дека со државните субвенции се субвенцинира 73% од износот на сметките за струја, но во извештајот на ММФ стои: „… за да се елиминираат фискалните субвенции, сѐ додека ЕСМ треба да снабдува повеќе од 100 проценти од сопственото производство за да ги задоволи потребите на регулираниот пазар, цената што ЕСМ ја наплаќа од ЕВН треба да се усогласи со нејзините вкупни производствени трошоци, вклучително и набавките на електрична енергија. Цената што ја наплаќа ЕСМ се проценува дека е 40 проценти под повратот на трошоците, кога се вклучува и целата надворешно набавена електрична енергија“. Ова значи дека цената по којашто ЕСМ и продава струја на ЕВН е 40% пониска од вкупните трошоци, за домашно производство и за увоз на струја. Со тоа, не може никако износот на сметките за струја да се субвенционира со 73%, туку истиот се субвенционира со 40%.

Уште повеќе, во извештајот стои: „… ЕСМ во моментов не бележи загуби на сопственото производство на електрична енергија, што претставува 75 проценти од електричната енергија што ја обезбедува за регулираниот пазар. Но, загубар е на останатите 25 проценти, кои се набавуваат од понеефикасни производствени капацитети или се увезуваат по многу висока увозна цена“.

Со ова се потврдуваат сите наши досегашни тврдења дека неефикасниот менаџмент на Владата не обезбедува 100 проценти електрична енергија за регулиран пазар од сопствено производство, туку 25 проценти го обезбедува од увоз по повисоки цени. Со ова се потврдува дека доколку електричната енергија беше од домашно производство тогаш ќе немаше ни загуби во работењето на ЕСМ, ниту ќе беа потребни високи фискални субвенции. Со ова се потврдува фактот дека се субвенционира неспособноста и криминогеноста на енергетскиот менаџмент од буџетот, а не голем дел од сметките на струја. Сметките за струја започнаа да растат, а и во иднина ќе се усогласуваат со пазарните цени. Во извештајот стои: „ … За да се намали потребата од буџетски трансфери на државната компанија за електрична енергија, властите имаат намера дополнително да ги приспособат тарифите во јануари 2023 година“.

И покрај тоа што немаше енергетска криза, загубата на ЕСМ во 2020 година беше 17 милиони евра, во 2021 година се продлабочи на 28 милиони евра, а со продолжениот длабок криминал и тотално неефикасен енергетски менаџмент,  господ да нѐ чува колку ќе биде во 2022 година. Доста е од оваа неспособност, доста е од ова крадење и недомаќинско работење. Избори!