12.01.2023

Бомбастичните најави за нови електрани на обновливи извори се маска за уништувањето и раскрчмувањето на државните компании ЕЛЕМ и на МЕПСО

Почитувани,

Денес по којзнае кој пат македонските интернет медиуми повторно се преплавени со бомбастична вест од енергетиката приготвена во „Центарот за манипулации на СДС“ со наслов:

„Енергетска трансформација е во тек, нови 150 мегавати од обновливи извори“

Би сакале повторно да ú воочиме на јавноста за лагите и манипулациите кои СДС континуирано ги пласира во јавноста на темата енергетика.

Имено, не е во тек никаква енергетска трансформација, туку во тек е енергетско уништување и осиромашување на Македонија и македонскиот народ.

Бомбастичните најави за нови електрани на обновливи извори се маска за уништувањето и раскрчмувањето на државните компании ЕЛЕМ и на МЕПСО.

Во енергетиката, како впрочем и во сите други области не постои забрзано темпо на градење, туку само забрзано темпо на крадење.

Наместо да се градат соларни централи на ридско земјиште со наклон на јужна страна, уништено е плодно земјиште од прва класа кое е дадено на олигарсите и локалните вазали на СДС за да градат соларни централи на него и со помали инвестиции да си ги наполнат џебовите. Оваа електрична енергија ќе се продава по пазарни цени од кои народот на Македониja нема да види никаков бенефит.

Досега ова не е рекордна изградба на нови капацитети, туку рекордно уништување, испустување и занемарување на постоечките капацитети.

Рекордно празни езера, рекордно најмал ископ на јаглен, рекорден увоз на јаглен и рекордна потрошувачка на мазут и рекордно загадување на Битола, Кичево и Неготино.

Со ваквата поддршка и ваквото менаџирање во енергетиката државата нема да се трансформира во центар на зелена енергија, туку ќе стане центар на увезен јаглен, центар на увезен мазут и држава најголем зависник од увезена енергија.

Владата на СДС не е посветена на постигнување на сигурен, ефикасен, еколошки и конкурентен енергетски систем, всушност енергетскиот систем никогаш не бил понесигурен, понеефикасен, понееколошки и понеконкурентен од денес.

Секојдневните испади на блоковите во РЕК Битола, сигурно не се енергетска сигурност.

Користењето на езерата од хидроелектраните на ниски работни коти, сигурно не е енергетска ефикасност.

Трошењето на увозен мазут во РЕК Битола, РЕК Осломеј и ТЕЦ Неготино со сомнително потекло, сигурно не е енергетска екологија.

Градењето на производни капацитети на избрани олигарси на СДС, сигурно не е енергетска конкурентност.

Владата на СДС не е способна да го поддржи одржливиот економски раст на земјата.

Владата на СДС не е способна да ја заштитува животната средина.

Владата на СДС е способна и единствено успеа значително да го намали квалитетот на животот на граѓаните.