03.12.2022

Андонов:Заедно со граѓаните на Василево го креираме буџетот за 2023 година

Општина Василево е отворена за граѓаните. Заедно со вас го креираме буџетот за 2023 година.Денес во присуство на пратеничката Јадранка Поцкова разговаравме со граѓаните за идеи и проекти кои ќе бидат дел од буџетот за 2023 година на општина Василево

По одржаните средби извршивме увид на градежните активности на локалниот пат Нова Маала – Добрашинци, кој продолжи да се асфалтира и денес и истиот е во должина од околу 1 км .

https://www.facebook.com/vasilevo24/posts/pfbid0gwBr7phvjFrJXn9Z5xSdSNVAEdZZf981iCLHCn9NmsuNFiBngHV9RH2f4Rg2tFt9l