10.12.2022

Ласовска: Буџет, креиран спрема потребите на жителите

Општина Лозово и градоначалникот Бошко Цветковски, ги слушаат предлозите од граѓаните, па дури и од најмладите (третата фотографија е од ученици, со нивни цртежи).

Буџет, креиран спрема потребите на жителите.

Транспарентно и одговорно!

#бидиделодпромените

https://www.facebook.com/blagica.lasovska/posts/pfbid035amdNe9z83yuybfwS4MjbHPBrFnP8MHwMajtbC3DMa3oDNUqnrGTtH2yfsi6oTXol