10.07.2023

6 години СДС и ДУИ не ставија цигла на Клиничката болница во Штип, која е оставена во напредна фаза на реализација

6 години СДС и ДУИ не ставија цигла на Клиничката болница во Штип, која е оставена во напредна фаза на реализација.СДС и ДУИ 6 години се изживуваат со штипјани и народот од истокот на Македонија, 6 години пациентите од истокот се лечат во лоши услови, и неможат да ја добијат Клиничката болница, која оваа власт ја наследи во напредна фаза и требаше година дена работа за да ја дозаврши.СДС и ДУИ не ја довршија болницата, и ја оставија во состојба во која и ја затекнаа, без да продолжат со работа.300.000 наши сограѓани кои гравитираат околу Штип имаат полоши услови за лекување заради СДС и ДУИ.