07.10.2022

Стојкоски: Се реши деценискиот проблем со водоснабдувањето во Кучково

Кучково добива вода!
Со голема посветеност пристапивме кон решавање на деценискиот проблем за водоснабдување во с. Кучково.
Благодарение на тимот од секторот за урбанизам и чичко Томе, кој ја одреди локацијата за новиот бунар успеавме да добиеме✅4️⃣.8️⃣ Литри во секунда
✅ Повеќе од двојно за задоволување на потребите на селото.
Пристапуваме кон конектирање со главниот цевковод со што еднаш за секогаш го решаваме проблемот.


https://www.facebook.com/aleksandarstojkoskidr/videos/1317171375753869/