27.04.2024

Стојаноска: Програмата на ВМРО-ДПМНЕ „Платформа 1198“ предвидува зголемување на паричната помош за потполно глувите лица за 20%


Денес остваривме средба со Здружението на глуви и наглуви лица од Гостивар. Во програмата на ВМРО-ДПМНЕ „Платформа 1198“ предвидено е зголемување на паричната помош за потполно глувите лица за 20%, а исто така предвидено е вработување на најмалку едно лице со попреченост во јавни институции кои имаат вработено најмалку 50 луѓе. ВМРО-ДПМНЕ покажува подеднаква грижа за сите граѓани. Заедно со сите, Македонија ќе ја направиме повторно твоја и повторно горда. Промените се во твои раце.