01.11.2022

Стојанов: Започна изградбата на дел од улица во Пепелиште

Започна изградбата на дел од улица во Пепелиште
Работници на изведувачот на работите ГП Градба промет од Неготино започнаа со изведувањето на градежните активности за изградба на дел од улица во село Пепелиште во должина од 270 метри.

За вршење на надзорот на градежните активности одговорен е Студио Архивисион ДООЕЛ-Скопје, а во зависност од временските услови крајниот рок за извршување на градежните работи е 30 денови од издавањето на налогот и воведот во работа.
https://www.facebook.com/DoktorGoranStojanov/posts/pfbid0325Q4XowJ1BsGLj8CiuHZZqs4anv1pFEVp5sere5UjZjz1NPMRkCWMboxtyWvf57ol