24.08.2022

Стевановски: Реконструирани се главните улици во селата Далбеговци и Долно Агларци

Како дел од програмата за изградба и одржување на локалните патишта и улици во Општина Новаци за 2022 година, денес ги реконструиравме главните улици во селата Далбеговци во должина од 300 метри и Долно Агларци во должина од 350 метри.

https://www.facebook.com/StevcheStevanovski/posts/pfbid0dhPeNbsNtJ8sFrDhu5sLuQmx2Pw9DfSmuQQJbcDfUGRecBq9J2358jQbXm4MuBRel