02.09.2022

Ристески: Македонски Брод доби грант за „Изградба на игралиште за мал фудбал и кошарка во с. Манастирец“

Денес, во просториите на полската амбасада, полскиот амбасадор Војциех Тицињски и градоначалникот Жарко Ристески потпишаа договор за доделување на грант на Општина Македонски Брод за реализација на проектот „Изградба на игралиште за мал фудбал и кошарка во с. Манастирец“.

 
https://www.facebook.com/1687147614849481/posts/3525262901037934/