09.11.2022

Маневски: Во Зелениково се гради, покрај уредување на речното корито, се реконструира и училиште

Почитувани жители на општина Зелениково,

Почитувани присутни,

Почитувани претставници на медиумите,

Денеска ми претставува особена чест што заедно со претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, проф. д-р. Христијан Мицкоски сме во посета на увид на тековни проекти што се работат во општина Зелениково.

Денеска се наоѓаме во населеното место Река каде што се гради, регулација и уредување на речно корито.

Исто така посетивме проект кој е завршен во основното училиште во општина Зелениково, населено место Орешани, а тоа е реконструкција на кров и гронобранска инсталација.

Ја посетивме улица 10, реконструкција на улица 10 во должина од 230 метри, вкупна вредност на проектот е еден милион и 300 илјади денари.

Исто така имаме и многу други проекти кои што се изградени во општина Зелениково, се работи за два детски забавни паркови и имаме набавка на специјализирано возило за собирање и транспорт на комунален отпад, набавка на нови контејнери.

Прв чекор за водоснабдување на село Градовци, а тоа е бушотина и изнаоѓање на вода за водоснабдување на селото.

И исто така сакам да го спомнам етно комплексот Градовци, кој заедно со жителите и со граѓаните направивме едно преубаво место за рекреација на жителите од општина Зелениково, а и од околните населени места.