17.11.2022

Коњановски: Се асфалтира улицата „Булевар 1 Мај“ во Битола

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА „БУЛЕВАР 1 МАЈ“
Во тек се работните активности за асфалтирање на улица „Булевар 1 Мај“. На улицата, извршена е реконструкција на водоводна и канализациона мрежа, а во моментот се врши поставување на нов коловоз во должина од 763 метри.
Вредноста на оваа инвестиција изнесува 17.802.287 денари.
Истовремено, се работи и на поставување на ново улично осветлување, за што општината инвестира 2.000.000 денари.
Реконструкцијата на „Булевар 1 ви Мај“ е дел од проектот на општина Битола за „Реконструкција, рехабилитација и изградба на 23 улици“ и истиот е во завршна фаза.


https://www.facebook.com/OpstinaBitola/posts/pfbid0TXvvZVpntsVYVfwxgqJ8nCnWDhPonRrmnzLitb6FtPFKKHdNNKBtCoArRcyAJE36l