04.12.2022

Коњановски: Буџетот го носиме со граѓаните, урбаните заедници, невладините во присуство и на медиумите, работиме транспарентно и отворено за доброто на Битола

Во духот на транспарентноста, отчетноста и отвореноста со граѓаните општина Битола продолжува и понатаму. Впрочем за тоа добивме и високо признание за лидер во однос на транспарентноста и отчетноста. Како што напомена Сајкоски во изминатиот месец веќе самоиницијативно имавме буџетски форуми на кои во 4 фази, 4 недели, 4 средби ги сумиравме и она што презентиравме е направено, меѓутоа уште повеќе идејата беше да се осознае и да се побара од граѓаните нови идеи, нови проекти. Значи поканети беа сите урбани заедници, беа невладини организации, медиуми беа поканети исто граѓаните секој со свои предлози да учествува.