16.11.2022

Костовски: Со конкретни примери покажавме дека може поинаку, нула денари за репрезентации

СО КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ ДЕКА МОЖЕ ПОИНАКУ!

Со конкретни чекори се менува негативното мислење за политичарите кое е стекнато со години наназат, една година помина од како ја добив вашата доверба да бидам градоначалник на општина Бутел, лично се уверив дека можело поинаку.
0 денари за трошоци по кафани (репрезентација)0 денари за патување во државата0 денари за патување во странство0 денари за користење на службено возило
Буџетот на општина Бутел и најважниот постулат во моето делување, пристапот мора да биде домаќински и чесен. Потоа резултатите доаѓаат сами.
#ОпштинаБутел

https://www.facebook.com/darkokostovskizabutel/posts/pfbid0zcSeKJ5unvGy11kTr4CmpeXRWyHwuTz8n1TmYenmSSXKNd2M2fjW7xbmpHH1B9CGl