30.09.2022

Колев: Зградата на поранешното училиште „Ј.Х.К. Џинот” ќе биде пренаменета за нов клон на ОЈУДГ „Димче Мирчев”

Најдоброто за најмалите!
Еден од главните приоритети е обезбедување на соодветни услови за згрижување и воспитување на нашите најмили.

Токму затоа, зградата на поранешното училиште „Ј.Х.К. Џинот” ќе биде пренаменета за нов клон на ОЈУДГ „Димче Мирчев”. По обезбедувањето на целокупната документација и реконструкција на објектот дечињата од Велес ќе имаат ново катче во кое безгрижно ќе растат.
Се грижиме за сите, зашто Велес е на сите нас!

https://www.facebook.com/kolevmarko/posts/pfbid0SNJWCELxLfFddRh9f1WZNLQdVpduXCNrFRAK8bZB5xFr9FsWmm5dfEnscVXhE6arl