24.08.2022

Андонов: Градежна офанзива во општина Василево, се гради на повеќе локации

Во општина Василево градежните и економските активности не застануваат.
Во моментот се гради на неколку локации:
Повеќенаменски објект во Нова Маала;Изградба на парк во Чанаклија;Изградба на систем за водоснабдување во Дукатино.
Во наредниот период ќе започнеме со реализација и на голем број други проекти во сите населени места во општина Василево:
Изградба на улици во населените места :Радичево,Сушево,Висока Маала,Чанаклија,Пиперево,Седларци,Градашорци,Едерниково,Ангелци, Нова Маала,Василево
Во населеното место Василево по долго очекување на граѓаните конечно ќе почне изградбата и на крак од фекален канализационен систем и тоа по должина на главната улица која води покрај Домот на културата до црквата Успение на Пресвета Богородица.
Во населеното место Радичево ќе отпочне реконструкција на училишниот двор.
Во населеното место Владевци ќе отпочне реконструкција на училишниот двор.
Продолжуваме да го реализираме онаа што го ветувавме.
Продолжуваме уште повеќе и уште подобро за модерна општина Василево.


https://www.facebook.com/slave.jemi/posts/pfbid02upmk1pSHuHsML9ngNKqSRhT7iEM1JyMKTkr6Dxra8kHE9GmPunNwrRvoDEovh2uEl