ПАТРИОТСКИ ИНСТИТУТ НА ВМРО-ДПМНЕ

Претседател
Александар Пандов

Патриотскиот институт „Гоце Делчев“ е тело на партијата кое ја застапува и брани идејата за самобитноста на македонскиот народ и неговото право на самоопределување и државност, укажува на потребата од почит кон борците во сите народноослободителни војни за Македонија, негување и заштита на македонското историско и културно наследство, како дел од европската историја, култура и цивилизација.
Извршниот комитет на партијата го избира претседателот на Патриотскиот институт, на предлог на претседателот на партијата.

Членови на ИК на Патриотскиот Институт 1. Александар Пандов - Претседател 2. Богдан Илиевски - Потпретседател 3. Јован Петров - Генерален секретар 4. Љупчо Настоски 5. Тони Михајловски 6. Игор Механджијски 7. Александар Бичиклиски 8. Наталија Соклевска 9. Славица Ангелова 10. Слободан Ников 11. Атанас Стамнов 12. Александар Стојановски 13. Горан Ангелов