27.11.2022

Фотогалерија од Конференцијата организирана од шведската Фондација Jarl Hjamarson и ПИАЦ ,,Љубиша Георгиевски”

Фотогалерија од Конференцијата организирана од шведската Фондација Jarl Hjamarson и ПИАЦ ,,Љубиша Георгиевски”.