31.08.2022

Петреска: Наставниците наместо да се спремаат за новата учебна година во август пополнуваа свидетелства, се заборави среќата учениците да одат дома со постигнатиот успех

На денешната трибина во централниот штаб на ВМРО-ДПМНЕ насловена „Стартот на учебната година со старо нови предизвици и нерешливи проблеми“, учествуваше и Магдалена Петреска, долгогодишен наставник и директор на едно од скопските училишта.
Таа потенцираше дека во месец август, наставниците наместо да се спремаат за почетокот на новата учебна година, тие се навраќаат назад и пополнуваа свидетелства за постигнатиот успех на учените.
Во однос на доцнењето на доделувањето на свидетелствата, Петреска истакна дека со нивното недоделување во месец јуни, кога и вообичаено се делеле, што стана се почеста пракса, како да се подзаборави на среќата на учениците кога на крајот на учебната година дома си одеа со постигнатиот успех.
„Секој ученик во образованието, години наназад, свидетелствата за постигнатиот успех за тековната година ги добивале кон крајот на месец јуни и со тоа, учениците официјално ја завршуваа тековната учебна година. Меѓутоа, за жал, во изминативе години гледаме дека стана се почеста пракса, каде што онаа среќа учениците да дојдат дома со постигнатиот успех, е подзаборавена. Наставниците во периодот на месец август, наместо да се подготвуваат за новата учебна година, тие требаа да се вратат наназад и да ги пополнат, навистина во последните денови, свидетелствата на учениците“, рече Петреска.
Петреска посочи дека од нејзиното назначување на раководната директорска функција се соочила со голем број проблеми и предизвици, како што е враќањето на мотивот и желбата на наставниците, која што изминатите години беше изгубена, за целосно вклучување и посветување на пренос на нивните знаења кај учениците.
Таа го потенцираше и проблемот со електронскиот дневник, во кој што не можеа да се вметнат изборните проблеми по новата концепција, посебно за четврто одделение, но сепак наставниот вложи максимални напори за изнаоѓање на начини за реализација на целосната предвидена наставна содржина
„Од самото назначување па навака како директор, се соочив со голем број на проблеми. Најнапред имавме проблем во однос на електронскиот дневник во четврто одделение, каде што изборните предмети по новата концепција, којшто се два. Едниот во прво полугодие другиот е во второ полугодие, не можевме на крајот на учебната година, односно во второто полугодие, да се избере во електронскиот дневник вториот наставен предмет кој што е застапен по новата концепција. Наставниците се снаоѓаа како умееја да ги допишат сите наставни содржини. Најголемиот проблем се јави кога требаше да се доподелат свидетелствата, односно да се генерираат оцените по предметите во четврто одделение“, истакна Петреска.

https://www.facebook.com/vmromakedonija/videos/5983922318289128