ДОКУМЕНТИ НА ВМРО-ДПМНЕ

ДЕЛОВНИК за организациона посветеност и работа на органите на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ
ДЕЛОВНИК за организациона посветеност и работа на органите на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ
ДЕЛОВНИК за работа на местен комитет на ВМРО-ДПМНЕ
ДЕЛОВНИК за работа на општинските комитети на ВМРО-ДПМНЕ
ДЕЛОВНИК за работа на Советот на ветерани на ВМРО-ДПМНЕ
АКТ за системско функционирање на ВМРО-ДПМНЕ